W roku szkolnym 2023/2024 pomocy psychologiczno -pedagogicznej udzielają:

pedagog szkolny

Joanna Grabowska klasy 0-3 sala 357

Dorota Glik klasy 5,4 a-d sala 253

Gabriela Siemiątkowska klasy 7-8 4 e-h sala 457

Aleksandra Ołdziej- Huk klasy 6 sala 457/402

 

pedagog dla uczniów z doświadczeniem migracji

Oleksandra Foboril klasy 0-8 sala 154

 

pedagog specjalny

Magdalena Haratym sala 253

 

psycholog szkolny

Joanna Wiśniewska klasy 0-8 sala 154

 

terapeuta pedagogiczny

Joanna Nalepa klasy 4-8 sala 303

Patrycja Żełobowska 1-3 sala 303

 

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalo- społeczne

Małgorzata Pluta

Danuta Turkuła

Oleksandra Foboril

Dorota Glik