Terapia pedagogiczna - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Armii Krajowej

Terapeuta pedagogiczny

Joanna Nalepa klasy 4-8 sala 303 klasy 8a,b,c,7c,e,6a,b,c,d,f,5b,c,d,f,4b,d,e,h,3a,b,d,g,2e

Patrycja Żełobowska 1-3 sala 303 klasy 7a,5a,c,4f,g,3,e,c,2a,b,c,d,f

 

Terapia pedagogiczna ( zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) przeznaczone są dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych), które powodują trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce matematyki.

Cele i zadania terapii pedagogicznej nastawione są na wszechstronny rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka poprzez usprawnianie z pomocą terapeuty zaburzonych funkcji, przy jednoczesnym doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte oraz wzmacnianiu wiary we własne możliwości.

 

Zajęcia terapii pedagogicznej odbywają się 1 raz w tygodniu  (45 min.) w grupach do 5 osób.

 

Nauczyciel – terapeuta: Joanna Nalepa

                                     

Jak nauczyć dziecko prawidłowego chwytu pisarskiego?

Polecam:

https://dardysleksji.pl/2022/12/14/dysgrafia-prawidlowy-chwytu-przy-pisaniu/

 

https://www.youtube.com/watch?v=zTOUs2b4O80

 

powrót do góry