Wyniki rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 2 w Gdańsku (po rekrutacji uzupełniającej).