Pocztę prosimy kierować na adres:

rada_rodzicow@sp2gda.pl

(Kliknij jeśli na komputerze masz skonfigrowany program pocztowy, np.Outlook, Thunderbird lub inny.

W przeciwnym razie skopiuj adres do swojej poczty e-mail)